Minőségpolitikánk
Az ATYS-CO Kft. minőségpolitikája PDF Nyomtatás E-mail

Az ATYS-CO Kft. folyamatos fejlődése szükségszerűen magával vonta az állandó belső szerkezeti átalakítás folyamatát. A Kft. vezetősége mérlegelve a fejlődés ütemét, piaci helyzetét, és az egyre bővülő megrendelői kör igényeit, úgy döntött, hogy az átfogó, nemzetközi hatályú tanúsítással rendelkező Minőségirányítási Rendszerét továbbfejleszti az ISO 9001:2008 szabványnak megfelelően. A Kft. vezetőségének és valamennyi munkatársának elsőrendű célja, hogy a minőség-irányítási rendszer előírásainak szellemében dolgozva, azokat betartva és betartatva, Ügyfeleinek igényeit mind minőség, mind határidő tekintetében azok legteljesebb megelégedésére teljesítse. A Kft. belső szervezetének hatékonyságát, tevékenységének színvonalát, versenyképességét ennek megfelelően szintén emeli, figyelembevéve a környezeti elvárásokat, a lehetséges kockázati tényezőket.

 

A tevékenységünk minőségének állandó javításával, vevőszolgálati tevékenységekkel, az Ügyfelek igényeinek egyre magasabb szintű kielégítésével, korrekt és őszinte kapcsolatok kiépítésével biztosítjuk a Kft. jelenlétét a hazai piacon.
A minőségpolitika megvalósítását az alkalmazott szabványok, eljárások és ügymenetek biztosítják.

 

A Kft. tevékenységének középpontjában az Ügyfél minőségi kiszolgálása áll, amelyből kiindulva a Kft. a tevékenységei minőségének állandó javításával, az Ügyfelek kinyilvánított és hallgatólagos igényeinek egyre magasabb szintű kielégítésével, megelégedettségük állandó nyomon követésével, az esetleges reklamációk kiemelt kezelésével, korrekt és őszinte kapcsolatok kiépítésével növelni kívánja a megelégedett Ügyfelek számát.

 

A minőségjavító stratégiák kiválasztásában, azok sikeres alkalmazásában a vezetőink magas színvonalú munkáját követeljük meg, hogy a minőségirányítási rendszerünk hatékonysága megfeleljen azoknak az elvárásoknak, melyekkel biztos Ügyfélbázist tudunk kialakítani. Vezetőinknek felelősséggel kell tartozniuk minden minőségi problémáért. A javítási munkák sosem érhetnek véget.

 

Megfelelő előkészítéssel növelni akarjuk a Kft. tevékenységének gazdasági eredményességét, hatékonyságát. Ennek érdekében a teljes minőségkörben megköveteljük a minőségirányítási rendszer hatékony működtetését, amely kiterjed tehát a beszerzett alapanyagok minőségére, szállítók kiválasztására, az ellenőrzés, állagmegőrzés, valamint a termék minőségére. Elengedhetetlen, hogy felelősséget vállaljunk termékeinkért a kibocsátás után is, hogy azok Ügyfeleinket újabb vásárlásra ösztönözzék, ne pedig reklamációra.

 

Elsőrendű fontosságú, hogy munkatársainkban olyan minőségkultúrát alakítsunk ki, amellyel nagyban hozzá tudjuk segíteni őket ahhoz, hogy maguk is érezzék felelősségüket a minőségi munka kialakításában. A szakmai oktatás mellett hangsúlyt helyezünk minőségpolitikai céljaink, törekvéseink eléréséhez szükséges szellemi háttér kialakítására.

 

A Minőségirányítási Rendszer alkalmazása, karbantartása, fejlesztése, évenkénti felülvizsgálata és sikeres tanúsítása a Kft. valamennyi vezetőjének és minden munkatársának folyamatos feladata. Ennek végrehajtása növeli a Kft. szervezettségét, emeli a kivitelezett projektek és szolgáltatásaink minőségének színvonalát, hozzájárul a Kft. piaci elismerésének javításához. Ennek keretében a Kft. évente meghatározza és aktualizálja minőségcéljait, felülvizsgálja minőségpolitikáját, mert valljuk, hogy a jelenlegi állapotnál mindig van jobb. A Kft. vezetői kötelességüknek tekintik, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol mindenki állandóan fejlesztheti, s teljes mértékben hasznosíthatja alkotó képességeit.

 

Budapest, 2009. szeptember 1.


 

Tápegységáruház

WEBSHOP_PROMO

Energiashop

ATYS-CO Energiashop

iparibanner

Kaputechnika

cameshop_webshop

Hirdetés

*** KIADÓ IRODÁK ***

Cégünk algyői telephelyén 16-32 m2 alapterületű helyiségek

irodabérlet céljából kiadók.

(összkomfortos, internet, telefon, közös használatú konyha, tárgyaló)

Képek: Iroda-01 - Iroda-02

 

Érdeklődni: algyo@atysco.hu